ویژگی فروشندگان برتر را بشناسید

Best seller

به نام خدا سلام خدمت کاربران لوکس فایل تکنیک هایی برای بهبود فروش فروشنگان مطالب این مقاله از آموزش‌های حرفه‌ای برایان تریسی گرفته شده است و برای اولین بار تقدیم خوانندگان فروشگاه فایل لوکس فایل می‌شود. کیفیت تفکر تعیین‌کننده کیفیت زندگی است. ۸۰ درصد موفقیت در فروش به نگرش و ۲۰ درصد به استعداد بستگی […]